Skip to content
Menu
Menu

Špedka: Zelené inovácie a efektívne skladovanie vo Zvolene

V dnešnom rýchlo meniacom sa obchodnom prostredí nie sú udržateľnosť a efektivita len prázdne frázy. Sú to to oblasti, na ktorých stavia viacero úspešných firiem. Pavol Kohár, riaditeľ pre rozvoj projektov a obchodu v spoločnosti SpedDKa s.r.o. predstavuje nový projekt. Otvorenie skladu určeného pre skladovanie, kompletizáciu a doručovanie objednávok v segmente B2B a B2C fulfillmentu.

Na čele tohto projektu je záväzok k environmentálnej udržateľnosti. Sklad disponuje zelenou strechou, ktorá nielenže znižuje uhlíkovú stopu, ale poskytuje aj izoláciu a priestor pre miestnu flóru a faunu. Využívame aj zber dažďovej vody, ktorá je použitá pre okolitú zeleň v parku. Okolie skladu skrášľuje hmyzí domček, ktorý podporuje biodiverzitu a prirodzenú kontrolu škodcov. Okrem toho sú na streche osadené solárne panely, ktoré využívajú obnoviteľnú energiu ´´slniečko´´ na ohrev vody, čím sa minimalizuje závislosť od tradičných zdrojov energie.

Jednou z dôležitých tém je ekologická doprava. Uzatvárame partnerstvá s dopravnými spoločnosťami ponúkajúcimi zelené riešenia. Táto strategická spolupráca zabezpečuje, že tovary sú doručované s minimálnym ekologickým dopadom, prispievajúc k udržateľnejšiemu dodávateľskému reťazcu. Tieto princípy platia aj pre oblasť našej internej špedície 60 dopravcov, ktorý doručujú tovar do celej EÚ. Toto všetko potvrdzujeme BREEM a ISO certifikátmi.

V rámci udržateľnosti sklad ponúka širokú škálu ekologických možností balenia. Od biologicky rozložiteľných materiálov po inovatívne výplne. Každý aspekt balenia je vytvorený tak, aby minimalizoval odpad a vplyv na životné prostredie. Má to však aj finančný dopad na koncovú cenu preto aj dnes klienti stále požadujú low cost riešenia.

Na optimalizáciu operácií je sklad vybavený vozíkmi s veľmi úzkou uličkou (VNA), integrovanými s rozhraním systému riadenia skladu (WMS). Táto bezproblémová integrácia zvyšuje efektivitu, umožňuje presné riadenie pohybov, odporúča vhodné balenie a optimalizuje procesy pri plnení objednávok.

CEO spoločnosti SpedDKa s.r.o. Michal Durbák svojím prístupom k distribúcii a skladovaniu nie len inovuje tradičné postupy, ale interne tvorí nový štandard pre udržateľné riešenia v oblasti skladovania a špedície. Zlúčením zelených inovácií s špičkovou technológiou sa sklad vo Zvolene otvára od Apríla 2024 pre všetkých klientov, ktorý majú vo svojich hodnotách udržateľnosť a zároveň chcú mať náklady pod kontrolou.