Skip to content
Menu
Menu

Špedka: Zelené inovácie a efektívne skladovanie vo Zvolene

V dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí nie sú udržateľnosť a efektivita len prázdne frázy. Sú to oblasti, na ktorých stavia viacero úspešných firiem. Pavol Kohár, riaditeľ pre rozvoj projektov a obchodu v spoločnosti SpedDKa, s. r. o., predstavuje nový projekt. Otvorenie skladu určeného na skladovanie, kompletizáciu a doručovanie objednávok v segmente B2B a B2C fulfillmentu.

Na čele tohto projektu je záväzok voči environmentálnej udržateľnosti. Sklad disponuje zelenou strechou, ktorá nielenže znižuje uhlíkovú stopu, ale poskytuje aj izoláciu a priestor na miestnu faunu a flóru. V parku sa využíva zber dažďovej vody, ktorá sa používa pre miestnu zeleň. Okolie skladu skrášľuje hmyzí domček, ktorý podporuje biodiverzitu a prirodzenú kontrolu škodcov. Okrem toho sú na streche osadené solárne panely, ktoré využívajú obnoviteľnú energiu, teda slnko na ohrev vody, čím sa minimalizuje závislosť od tradičných zdrojov energie.

Jednou z dôležitých tém je ekologická doprava. Uzatvárame partnerstvá s dopravnými spoločnosťami ponúkajúcimi zelené riešenia. Táto strategická spolupráca zabezpečuje, že tovar je doručovaný s minimálnym ekologickým vplyvom, prispievajúc k udržateľnejšiemu dodávateľskému reťazcu. Tieto princípy platia aj pre oblasť našej internej špedície 60 dopravcov, ktorí doručujú tovar do celej EÚ. Toto všetko potvrdzujeme BREEM a ISO certifikátmi.

V rámci udržateľnosti sklad ponúka širokú škálu ekologických možností balenia. Od biologicky rozložiteľných materiálov po inovatívne výplne. Každý aspekt balenia je vytvorený tak, aby minimalizoval odpad a vplyv na životné prostredie. Má to však aj finančný vplyv na koncovú cenu, preto dnes klienti požadujú nízkonákladové riešenia.

Na optimalizáciu operácií je sklad vybavený vozíkmi s veľmi úzkou uličkou (VNA), integrovanými s rozhraním systému riadenia skladu (WMS). Táto bezproblémová integrácia zvyšuje efektivitu, umožňuje presné riadenie pohybov, odporúča vhodné pozície, balenie a optimalizuje procesy pri plnení objednávok.

CEO spoločnosti SpedDKa, s. r. o., Michal Durbák svojím prístupom k distribúcii a skladovaniu nielen inovuje tradičné postupy, ale interne tvorí nový štandard pre udržateľné riešenia v oblasti skladovania a špedície. Zlúčením zelených inovácií so špičkovou technológiou sa sklad vo Zvolene otvára od apríla 2024 pre všetkých klientov, ktorí majú vo svojich hodnotách udržateľnosť a zároveň chcú mať náklady pod kontrolou.

Viac informácii o skladovaní a naše kontakty nájdete na stránke: https://spedka.eu/sklad/

Zdroj: Trend.sk