Skip to content
Menu
Menu

Pri skladovaní a distribúcii tovaru, lokalita hrá významnú úlohu

Pri skladovaní a distribúcii tovaru má geografická lokalita kľúčový vplyv na efektívnosť a úspešnosť procesov.  V skupine Špedka sme otvorili zelený sklad v distribučnom srdci Slovenska v meste Zvolen a to z niekoľko dôvodov.

Prečo je geografická poloha dôležitým hľadiskom pri rozhodovaní o skladovaní a distribúcii?

  • zo Zvolena máme pomerne dobre vyvinutú dopravnú infraštruktúru čo umožňuje efektívny pohyb tovarov po celej krajine bez väčších obmedzení. Hlavne nočné spojenia sú rýchle a medzi mestami a regiónmi minimalizujú vplyv vzdialeností.
  • Slovensko je malou a krásnou krajinou čo znamená, že väčšina destinácií je dostupná do pomerne krátkeho časového horizontu. Štandardom pri doručení je 24h pri službe SK Home Delivery, ale už aj pre krajiny V4. Novým trendom vo väčších mestách je služba Same delivery. 
  • technologické inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou logistiky a distribúcie. Moderné informačné a komunikačné technológie dopravcov umožňujú účinné sledovanie tovarov, optimalizáciu trás a rýchlu komunikáciu. Dnes máte možnosti vidieť svoj balík online na celej trase.
  • flexibilné riešenia z dôvodu zmeny trhových podmienok a požiadaviek zákazníkov. Skladové a distribučné siete môžu byť prispôsobené na základe aktuálnych potrieb našich zákazníkov. Nový zákazník, zvýšenie objemu objednávok, kvalita dopravy to všetko chce flexibilitu.
  • Z pohľadu e-commerce sa zameranie presúva od fyzických predajní k elektronickým platformám. To znamená, že skladovanie a distribúcia sú čoraz viac založené na rýchlosti dodania a kvalite služieb, kde hrá geografická poloha kľúčovú rolu.

Vyššie spomenuté body umožňujú, aby sa procesy skladovania a distribúcie efektívne zosúladili s potrebami a požiadavkami trhu. Hlavne pri B2B a paletovom doručení ma poloha skladu významný podiel na cene prepravy. Zo stredu je to všade rovnako blízko 😉

Outsourcing udržateľného skladovania a fulfillmentu v zelenom sklade vo Zvolene je toho dôkazom. Nastúpte s Spedkou na zelenú cestu udržateľných riešení.

ŠPEDKA Fulfillment & Delivery